بیانیه توافق سطح خدمات

سه شنبه 11 دى 1397 و ساعت 13:02:04 658

1-زمان های در نظر گرفته شده جهت بروز رسانی پرتال خارج از ساعات اداری می باشد. (در صورت لزوم از ساعت 16 تا 16:30 می باشد .)

2-حوزه پاسخگویی میز خدمت کلیه اطلاعات مورد نیاز افراد جویای مهارت می باشد .

3-حداکثر زمان برای پاسخگویی به سوالات دریافت شده از میز خدمت یک ساعت می باشد .

4-پرتال اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد بر مبنای پایداری زیر ساخت های ارتباطی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

5-کلیه اطلاعات شخصی درج شده توسط مراجعه کنندگان تارنما محرمانه تلقی خواهد شد و از دسترسیهای غیر مجاز محفوظ خواهد ماند.